Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80-90

Những bức ảnh này thật sự quí giá trong cuộc sống xô bồ ngày nay…
1 thumb11 Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90

2 thumb6 Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 3 thumb4 Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 4 thumb3 Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 5 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 6 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 7 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 8 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 9 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 10 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 11 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 12 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 13 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 14 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 15 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 16 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 17 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 18 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 19 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 20 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 21 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 22 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 23 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 24 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 25 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 26 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 27 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 28 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 29 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 30 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 31 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 32 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 33 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 34 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 35 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 36 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 37 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 38 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 39 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 40 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 41 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 42 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 43 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90 44 thumb Bộ ảnh về Hà Nội những năm 80 90

Sưu tầm từ Facebook nick HaNoi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)