Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ….

THÔNG BÁO MỚI

beauty Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....

Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ….

5 thumb58 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....

Venus Fly Trap : Size S
Giá : 100k – 150k – 200k – 400k – 500k / chậu
1 thumb88 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....

2 thumb88 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hình tham khảo
3 thumb75 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....

Chương Trình khuyến mãi :
Mua mau ! Nhận ngay quà tặng ( cây mầm đáng yêu )

N.Northiana ( Size S ) : hết hàng
4 thumb70 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ .... hình tham khảo
N.Bicalcarata red flush ( Size S ) : 200K
5 thumb59 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....

 6 thumb53 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ .... hình tham khảo
N.Ampullaria Spot ( Size S ) : 250k
7 thumb49 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ .... hình tham khảo
N.Viking ( Size M ) : 350k
8 thumb43 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....

 9 thumb34 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ .... hình tham khảo.
N.Ventricosa x Truncata hết hàng
10 thumb32 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ .... hình tham khảo
Drosera Capensic : 200k – 250k
11 thumb26 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....

 12 thumb23 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hình tham khảo .
Và Hiện có một số cây nắp ấm giống thorelii ấm đỏ tròn giá tầm 50k – 70k – 100k – 150k – >500K ….. bà con cô bác ghé ủng hộ nha
size nhỏ giá sinh viên rẽ đẹp cho các bạn
50k/chậu
13 thumb18 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
giá 100k/chậu
14 thumb14 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
giá 100k / chậu ( ấm đỏ tròn đều )
15 thumb13 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
thêm một chậu 100k ấm tròn đỏ lá 2 màu nhìn rất kute
16 thumb12 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
2. Một Gốc nhiều nhánh ấm đỏ
Giá : 250k
17 thumb10 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
3. Một gốc 2 nhánh
Giá : 300k
18 thumb10 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
4. Một gốc lá 2 màu ấm tròn đỏ
Giá :300k
19 thumb10 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
5. Một gốc 3 nhánh ấm tròn đỏ rất đẹp
Giá : 400k
20 thumb10 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
6. Cây gốc bự lá 2 màu ấm đỏ to rất đẹp
Giá : 600k
22 thumb6 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
chậu này cũng thế
21 thumb8 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
7. Một gốc bự ấm to đỏ rất đẹp
Giá : 600k
22 thumb7 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
8. Một gốc nhiều nhánh nhiều ấm rất đẹp
Giá : đã bán
23 thumb7 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
10. Một gốc rất bự ấm to tròn đỏ rất đẹp và đều
Giá : Call
24 thumb7 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
11. Gốc rất to ấm đỏ tròn rũ đẹp và đều ấm
Giá : Call
25 thumb7 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
một góc nhìn từ trên xuống cho thấy ấm rất đều và đẹp
26 thumb7 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
còn nhiều nữa sẽ up sau
thân
Một cặp rất đẹp
a thumb1 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
b thumb1 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
c thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
một cái ấm mới ra đỏ chét hehehe
d thumb1 Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
2 bình dễ thương chắc là trời sanh một đôi hihihihii
e thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
Bà con ủng hộ nha , còn nhiều gốc đang ra chồi mới nữa !!!!!!!!mua zô mua zô
Đam mê cần bán cây nắp ấm sống lâu năm , cây khoẻ đẹp , chất lượng , sức sống tốt , có gốc bự đã sống lâu năm , mong bà con ủng hộ nha , không mua vào tham wan up giùm cũng cám ơn nhiều nhá …..!!!!!!
mua 5 cây giảm 10% , mua 10 cây giảm 15% hữu nghị …!!!!thân
Còn nhiều cây nên không thể up lên hết mong bà con cô bác thông cảm , thanks !
Một số hình ảnh khác tại vườn
Một cây bự , đường kính gốc khoảng 20cm , bình đỏ tươi , đang ra rất nhiều bình hem đếm hết …
f thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
Bình đỏ tươi , vành miệng rộng
g thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
Và một số dạng bình khác
h thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hh thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hhh thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hhhh thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hhhhh thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hhhhhh thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hhhhhhh thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hhhhhhhh thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
hhhhhhhhh thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
Hoa đực đang nở
h10 thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
h11 thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....
Một gốc rất rất ư là bưvới nhiều bình đỏ có đốm đậm rất sung
h12 thumb Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ....

Nhận ship luôn nha bà con :
Ship thường qua bưu điện thì free. !
Ship nhanh bằng EMS thì tính phí tùy theo tỉnh thành … từ 10K trở lên !
Thanh toán trực tiếp .
Hay có thể thanh toán bằng chuyển khoản :
Ngân hàng Techcombank
Chủ khoản : NGUYỄN THANH TUẤN
Số tài khoản : 11421168251014
Ngân hàng ACB
Chủ khỏan : NGUYỄN THANH TUẤN
Số tài khỏan : 4214943511514486
Bạn nào chuyển khoản rồi thì nhắn cho mình một tin nhắn để mình biết ( kiểm tra xong mình sẽ thu xếp gởi hạt cho các bạn nhanh nhất trong khoảng 2-3 ngày)
Trong TP phí ship tuỳ khu vực
Còn các tỉnh mình sẽ chuyển phát nhanh tới tận nơi các bạn phí ship cũng tuỳ tỉnh thành xa gần

Đt : 0907 06 11 990918 509 564
yahoo chat : tuanhung_tuanhung7@yahoo.com
( tư vấn kỹ thuật miễn phí )hihihihi
Thân !!!!!!!!!!!

Nguồn: www.TrieuDo.com

Link:  http://www.trieudo.com/thu-nuoi-cay-canh/98534-hcm-ban-cay-bat-moi-thit-hang-tuyen-nap-am-bay-kep-venus-fly-trap-truong-le.html#post193711

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Bán cây bắt mồi ăn thịt hàng tuyển , nấp ấm , bẫy kẹp venus fly trap , trường lệ ...., 10.0 out of 10 based on 2 ratings