Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!

Do các kiểu áo luôn Update thường xuyên. Ymoi góp ý các bạn nên click vào link sau để xem sản phẩm này…

AK10300071350006 thumb Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!

Giang hàng thời trang này đặt tại diễn đàn Rao Vặt Hiệu Quả – www.Trieudo.com

http://www.trieudo.com/quan-ao-nu/103382-ao-kieu-cuc-dep-cho-cac-ban-nu-ne-luon-update-thuong-xuyen-nha.html#post207048


AK1070013 195000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070013
Giá: 195000
AK1070009 185000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070009
Giá: 185000
AK1070006 175000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070006
Giá: 175000
AK1070005 210000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070005
Giá: 210000
AK1070004 210000 1 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070004
Giá: 210000
AK1070025 85000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070025
Giá: 85000
AK1070026 145000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070026
Giá: 145000
AK1070024 145000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070024
Giá: 145000
AK1070023 125000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070023
Giá: 125000
AK1070022 145000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070022
Giá: 145000
AK1070021 175000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070021
Giá: 175000
AK1070020 145000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070020
Giá: 145000
AK1070019 145000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070019
Giá: 145000
AK1070018 125000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070018
Giá: 125000
AK1070017 170000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070017
Giá: 170000
AK1070016 175000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070016
Giá: 175000
AK1070015 195000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070015
Giá: 195000
AK1070014 175000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070014
Giá: 175000
AK1070012 165000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070012
Giá: 165000
AK1070011 180000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070011
Giá: 180000
AK1070010 175000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070010
Giá: 175000
AK1070008 195000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070008
Giá: 195000
AK1070007 185000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070007
Giá: 185000
AK1070004 210000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070004
Giá: 210000
AK1070003 185000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070003
Giá: 185000
AK1070002 150000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070002
Giá: 150000
AK1070001 130000 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã số: AK1070001
Giá: 130000

———

AK1030030 145000 6 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030030
Giá: 145,000 VNĐ
AK1030001 140000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030001
Giá: 140,000 VNĐ
AK1030002 165000 5 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030002
Giá: 165,000 VNĐ
AK1030003 145000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030003
Giá: 145,000 VNĐ
AK1030004 130000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030004
Giá: 130,000 VNĐ
AK1030005 135000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030005
Giá: 135,000 VNĐ
AK1030006 130000 7 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030006
Giá: 130,000 VNĐ
AK1030007 135000 6 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030007
Giá: 135,000 VNĐ
AK1030008 130000 6 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030008
Giá: 130,000 VNĐ
AK1030009 130000 6 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030009
Giá: 130,000 VNĐ
AK1030010 165000 6 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030010
Giá: 165,000 VNĐ
AK1030011 135000 7 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030011
Giá: 135,000 VNĐ
AK1030012 135000 10 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030012
Giá: 135,000 VNĐ
AK1030013 145000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030013
Giá: 145,000 VNĐ
AK1030014 90000 10 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030014
Giá: 90,000 VNĐ
AK1030015 165000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030015
Giá: 165,000 VNĐ
AK1030016 195000 4 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030016
Giá: 195,000 VNĐ
AK1030017 150000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030017
Giá: 150,000 VNĐ
AK1030018 130000 10 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030018
Giá: 130,000 VNĐ
AK1030019 140000 3 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030019
Giá: 140,000 VNĐ
AK1030020 155000 6 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030020
Giá: 155,000 VNĐ
AK1030021 135000 10 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030021
Giá: 135,000 VNĐ
AK1030022 160000 10 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030022
Giá: 160,000 VNĐ
AK1030023 145000 6 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030023
Giá: 145,000 VNĐ
AK1030024 140000 10 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030024
Giá: 140,000 VNĐ
AK1030025 145000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030025
Giá: 145,000 VNĐ
AK1030026 140000 4 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030026
Giá: 140,000 VNĐ
AK1030027 140000 6 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030027
Giá: 140,000 VNĐ
AK1030028 160000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030028
Giá: 160,000 VNĐ
AK1030029 140000 5 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030029
Giá: 140,000 VNĐ
AK1030031 135000 10 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030031
Giá: 135,000 VNĐ
AK1030032 150000 4 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030032
Giá: 150,000 VNĐ
AK1030033 160000 8 Những áo kiểu cực đẹp cho các bạn nữ Nè!
Mã Số: AK1030033
Giá: 160,000 VNĐ
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TỪ XA
Thân chào quý khách
Hàng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều email từ các bạn ở ngoại tỉnh hỏi với cùng nội dung sau: Mình ở Tỉnh muốn mua hàng ở Emsanhdieu.com thì có được không? phương thức chuyển hàng và thanh toán cụ thể như thế nào? Nếu tiền gửi rồi mà hàng không đến nơi thì sao?
Chúng tôi xin trả lời như sau: Với quy trình nhận và chuyển tiền qua các ngân hàng nhà nước, gửi hàng qua hệ thống bưu điện nhà nước, Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều giao dịch mua bán trong mà chưa từng xảy ra sự cố nào nên chúng tôi có thể khẳng định để các bạn hoàn toàn an tâm việc thất thoát, nhầm lẫn tiền, hàng không thể xảy ra.
Hiện tại chúng tôi chỉ giao dịch và bán hàng tại 01 địa chỉ duy nhất:
91A, đường 3/2, P11, Q10, Tp HCM cạnh trường ĐH Kinh Tế, gần ngã tư Cao Thắng-3/2. Điện thoại: (08) 35.00.33.12
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Các bạn có thể thanh toán theo 1 trong 2 phương thức sau:

  • 1. Thanh toán trưc tiếp tại cửa hàng:

Showroom : 91A, đường 3/2, P11, Q10, cạnh trường ĐH Kinh Tế, gần ngã tư Cao Thắng – 3/2, Tp HCM. Điện thoại: (08) 35.00.33.12

  • 2. Thanh toán chuyển khoản:

Ngân hàng ACB:
Hà Xuân Huệ
Số tài khoản:
5267 9035 9051 9783
Chi Nhánh Châu Văn Liêm, 130-132 Châu Văn Liêm, Quận 5, HCM).
Ngân hàng Sacombank:
Hà Xuân Huệ
Số tài khoản:
221100178441
Chi Nhánh Chợ Lớn, 485-487-489 Nguyễn Chí Thanh, Phường.15, Quận 5, HCM).
Ngân hàng Vietcombank:
Hà Xuân Huệ
Số tài khoản:
0511003763706
Chi Nhánh Lý Thường Kiệt Quận 5, HCM.
Để được tư vấn trược tiếp, giải đáp các thắc mắc về sản phẩm cũng như cách mua hàng, các bạn có 3 cách sau:
1.Gọi theo đường dây nóng của chúng tôi: (08) 35003312,
từ 7h sáng đến 5h chiều (giờ hành chính).
2.Gửi mail đến emsanhdieu.com001@yahoo.com
Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều mẫu thời trang khác tại trang web : http://emsanhdieu.com

 

Giang hàng thời trang này đặt tại diễn đàn Rao Vặt Hiệu Quả – www.Trieudo.com

http://www.trieudo.com/quan-ao-nu/103382-ao-kieu-cuc-dep-cho-cac-ban-nu-ne-luon-update-thuong-xuyen-nha.html#post207048

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)