Có đáng không?

-:- Chấp nhận đánh mất tất cả để
chỉ có được 1 người.
-:- Chấp nhận hy sinh tất cả chỉ để
quan tâm 1 người
-:- Lảng tránh người yêu thươg
mình để đem hết yêu thương dành
cho 1 người
-:- Tất cả cũng chỉ vì 1 người
-:- Chỉ để nhận lấy con số 0….

Có thể bạn muốn xem:   Bán cả xe rau không mua nổi một kg thịt bò

Có đáng không?

Ymoi.vn