Hãy ở bên mẹ khi còn có thể…

Trong điện thoại:“The Number You Have Dialed. Is Temporary Not Available .Please Try Again Later”

Ngoài điện thoại:“Con à, tại sao lần nào con cũng nói toàn tiếng Anh không vậy, mẹ nghe không hiểu, nhưng mà mẹ thật sự rất nhớ con…”