Gấu tránh bẫy để lấy mồi

 

Các chuyên gia thử thách khả năng của gấu Yogi bằng cách treo miếng thịt lên một dây bẫy điện. Trong 14 giờ, nó “” bẫy và xoay sở để lấy được miếng mồi.
Gấu tránh bẫy để lấy mồi
Rate this post

Xem thêm tin khác