Gấu tránh bẫy để lấy mồi

 

Các chuyên gia thử thách khả năng săn mồi của gấu Yogi bằng cách treo miếng thịt lên một dây bẫy điện. Trong 14 giờ, nó “kiểm tra” bẫy và xoay sở để lấy được miếng mồi.