Khi động vật ngạc nhiên

Cũng giống như con người, các loài động vật cũng thể hiện sự ngạc nhiên thông qua các biểu hiện trên mặt.