Thật đáng thương cho chú cá heo.

Một chú cá heo đang khóc trong khi gặp nạn và người dân đang cố gắng cứu nó.

Cuộc sống thật khắc nghiệt. Mong rằng chúng ta ai cũng rộng lòng sẵn sàng giúp đỡ các sinh mệnh khác…

Thật đáng thương cho nó <3

caheo