10 cái được của…”họp”

1- Danh chánh ngôn thuận rút tiền trong máy a-tê-em.
2- Nghỉ làm việc.
3- Ngủ bù sau một đêm “chén tiễn chén đưa”.
4- Giao lưu bạn bè.
5- Tiếp cận “bề trên”.
6- Dịp may hiếm có để “đền ơn đáp nghĩa”.
7- Nắm bắt thông tin liên quan đến “ghế”.
8- “Khè” thiên hạ (ví như ở xã thì ai hỏi nói đi họp huyện).
9- Mọi chi phí đi, ở, ăn có người lo (nếu đi họp xa).
10- Cuối cùng là tha hồ nâng ly “phân cao thấp”.

Có thể bạn muốn xem:   Công nghệ Made in VietNam

Các bạn thấy đúng thì bấm like nha, có thêm ý 11, 12, 13…thì comment nha ^^

TRẦN HỮU THIỆN (Tiền Giang)

Nguồn: TTC