Biếm họa vui về thưởng Tết

Có công ty thưởng Tết bằng “ngàn lời chúc xuân”, công ty khác thưởng gạch, quần áo và tất…

thuong-tet-3-4427-1389933922.jpg
Nhân viên được thưởng “to”.
thuong-tet-4-7461-1389933922.jpg
Thưởng Tết bằng “ngàn lời chúc” suông.
thuong-tet-7-4502-1389933922.jpg
Thưởng Tết của giáo viên bị nhà trường “câu lưu”.
thuong-tet-8-6657-1389933922.jpg
Câu chuyện thưởng Tết làm đau đầu cả sếp và nhân viên.
thuong-tet-9-2857-1389933922.jpg
Công ty sản xuất gạch, quần áo và tất… kinh doanh ế nên thưởng sản phẩm cho nhân viên để dùng dần.
thuong-tet-11-jpg-5585-1389933922.png
“Được thưởng còn may, công ty mình cắt luôn cả thưởng lại còn khất tiền lương cơ đấy”.
Có thể bạn muốn xem:   Mèo hóa thân hài hước
thuong-tet-12-9496-1389933922.jpg
Chức vụ làm cao, thưởng Tết càng to.
thuong-tet-2796-1389933922.jpg
Sự dịch chuyển ngành nghề vì lý do thưởng Tết.
thuong-tet2-1447-1389933922.jpg
Thưởng Tết “nhất bên trọng nhất bên khinh”.
thuong-3276-1389937146.jpg
Sự khác nhau giữa mức thưởng Tết của trường lớn và trường nhỏ.

Dona (Tổng hợp)