Biếm họa xăng tăng giá

Xăng lại tăng giá rồi, quyết tâm đi xe đạp để dành tiền mua sữa cho con.

10530831-924703200888109-30164-6277-9729

Việt Nam đã thành công trong việc phóng giá xăng lên cung trăng.

phu-nu-today-biem-hoa-xang-2-2-3223-3932

Xăng tăng rồi, uống nhanh cho tăng lương thôi.

phu-nu-today-biem-hoa-xang-4-2-8073-4311

Nào anh em ta cùng đưa xăng tăng.

x6-2j90knd0ocqot-2j91jj6fsmr5a-7107-6862

Xăng sẽ trở thành người điều khiển các vật giá khác chạy đua theo.

Có thể bạn muốn xem:   Đợi em đến
xang2903132-f9db1-2j90knctn1st-1878-6423

Xăng tăng rồi, nhưng may quá tôi mất xe rồi.

xang2903135-f9db1-2j90knd0q91t-8402-7130

Ước muốn nhỏ nhoi.

xang-tang-gia-2j90knd1rmocd-2j-3101-1462

Xăng giờ là lễ vật cầu hôn còn quý hơn cả kim cương.

Nhoxxìteen (st)