Chế – Vui – Độc: Ra mắt bản hợp đồng “khủng” nhất Man United

Chế – Vui – Độc troll thương vụ chuyển nhượng của Man United.

Cứ từ rồi sẽ biết

Cứ từ từ rồi sẽ biết

Nghe có phần tự tin quá nhỉ

Nghe có phần tự tin quá nhỉ

Không thể tha thứ cho hắn được

Không thể tha thứ cho hắn được

Mua được rồi đấy, làm gì được nhau nào?

Mua xong rồi đấy, làm gì được nhau nào?

Đang có một âm mưu khó lường

Đang có một âm mưu khó lường

Thế thì còn nói chuyện gì

Thế thì còn nói chuyện gì

Cái chính là Mata giúp Chelsea vô địch, còn Persie lại chẳng có gì

Cái chính là Mata giúp Chelsea vô địch, còn Persie lại chẳng có gì

Đẹp trai và đa tình

Đẹp trai và đa tình

Phải mua được anh này thì ăn chắc "quả" vô địch

Phải mua được anh này thì ăn chắc “quả” vô địch

Bạn cứ tự nhiên

Bạn cứ tự nhiên