Chết chìm trong những nụ hôn.

Những nụ hôn “nồng nàn” đến ngạt thở…

Chết chìm trong những nụ hôn
Người yêu hỡi, em đẹp quá đi!

Chết chìm trong những nụ hôn
Thơm một cái mà đã hoảng hốt vậy rồi.

Chết chìm trong những nụ hôn
Nụ hôn tình cờ

Chết chìm trong những nụ hôn
Nằm yên, anh “mi” một cái.

Chết chìm trong những nụ hôn
Đười ươi con thể hiện tình cảm với mẹ

Chết chìm trong những nụ hôn
Bé và lợn là đôi bạn thân

Chết chìm trong những nụ hôn
Cưỡng hôn 

Chết chìm trong những nụ hôn
Hừm, “chim chuột” trước mặt chị.

Chết chìm trong những nụ hôn
Ước mơ nhỏ nhoi

Chết chìm trong những nụ hôn
Hôn hay “gặm” mặt

Chết chìm trong những nụ hôn
Hun tọp má

Chết chìm trong những nụ hôn
Tư thế kịch độc

Chết chìm trong những nụ hôn
Tại mỏ vịt dài thôi.