Cuộc hẹn hò lịch sử

Thầy giáo môn lịch sử giương cặp kính dày cộp hỏi cậu sinh viên đang đứng gãi đầu gãi tai: “Tại sao em lại xin về sớm?”

– Em có cuộc hẹn quan trọng với bạn gái – cậu học trò thành thật.

– Vậy cậu cho là bạn gái quan trọng hơn lịch sử chứ gì?

Có thể bạn muốn xem:   Thi tập thể dục nào!!!

– Dạ, em không nghĩ thế, chỉ là nếu em lỡ hẹn, chính em sẽ trở thành lịch sử ạ!