Cười: Ai dám nói Toán học là khô khan nhỉ!?!

Dạo này học trò đã làm cho Toán học không còn khô khan như trước, và dần dần giáo viên cũng “hội nhập” phong trào!

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 1

Nói thật đi, anh em đi học có nhớ được chữ nào không?

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 2

Không biết là bài toán tình đồ thị hay tính diện tích, thể tích đây?

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 3

Đang giải bài này trên máy tính mà phụ huynh đi vào thì nhừ đòn.

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 4

Rồi thì dạy giờ cho các cháu nhỏ làm sao?

Có thể bạn muốn xem:   Tôi yêu Việt Nam.

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 5

Đồ thị hình… núm, bà con Hội quán Cười thích điều này.

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 6

Các nhà thiết kết thời trang làm bài toán này suốt.

 

Ngất trên cành quất với những hình ảnh môn Toán 2014 - 7

Đề không khó nhưng hình nhìn đau hết cả mắt!

Sưu tầm.