Đời ta cơ bản, là buồn!

mat buon
mat buon

“Đời ta cơ bản, là buồn”
– Ăn nhiều thì buồn ị
– Uống nhiều thì buồn đái
– Học nhiều thì buồn ngủ
– Làm nhiều thì buồn chán
– Nghĩ nhiều thì buồn đời
– Ức chế nhiều thì buồn bực
Thậm chí tới lúc
– Vui vẻ mình cũng buồn cười.

Có thể bạn muốn xem:   Tình làng nghĩa xóm

Chuẩn chưa ???