Ế theo cách cuả bạn

e
e

¤ Ế khoẻ, Ế đẹp, Ế văn minh. Ai chê tuôi Ế, tuôi khinh cả phường..
¤ Ế cao, Ế quý, Ế dễ thương. Ế là một lợi thế để bày mưu tính kế, xoay chuyển tình thế và quản lý tiền tệ…
¤ Vì sẽ có một ngày kinh tế không đủ sức để khống chế tình yêu..
¤ Ế cũng cần có trí tuệ, để khi bạn bè chê mình Ế, mình cũng đủ sức chống chế…
¤ Tuôi Ế là vì tuôi sống quá tử tế thui…. Và quan trọng nhất là Ế để tự do làm điều mình thích…
¤ Vì thế hãy FA và Ế theo cách cuả bạn, bạn nhé

Có thể bạn muốn xem:   Thơ hay khiến nàng ‘đổ lăn quay’!
e
e

thitrane