Hội những người muốn tẩy chay 3G

3g

Mạng 3G thì lúc nào cũng chập chờn, lúc được lúc không. Chỉ trong mấy tháng tăng giá từ 40.000đ/tháng giờ là 70.000đ/tháng.

Hội những người muốn tẩy chay 3G

Ý Mới.vn Mời bạn tham gia đóng góp hiến kế để tẩy chay 3G để đòi lại quyền công bằng cho người sử dụng như chúng ta đây.

 

Có thể bạn muốn xem:   Lý do vui để đăng cai tổ chức ASIAS 2019

Ymoi.vn – Hội những người muốn tẩy chay mạng 3G