Kẻ phá bĩnh ngộ nghĩnh

Chú mèo bị chị chủ dọa rắn sợ chết khiếp và nép sau tấm rèm cửa.

b2b809c7-0fba-49d8-a0c8-a082b00a8739.gif
Á! rắn
a652dd2a-6761-4b2c-9f99-c008effdf514.gif
Tình củm chưa
43d632ab-66a6-493a-b29d-84283dc86370.gif
Lại gần đây với anh
57ee86e0-0c03-4f45-9444-0e262584f077.gif
Buồn ngủ quá
2dcd0e6c-d0d1-46a5-9d67-5d0be8f740d4.gif
Im cho người ta ngủ
3970965d-6e72-4179-9539-d0ab1fcce3c3.gif
Ăn ngoan nào cưng!

ÝMới.vn (Sưu tầm)