Lập trình kén chồng

Nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ, đưa ra các tham số sau:

Đẹp trai = 1.

Xấu trai = -1.

Chung thủy = 2.

Đa tình = -2.

Nghèo = 3.

Giàu = -3.

Đã có vợ = 0.

Và cô có được kết quả như sau:

Đẹp trai + Chung thủy = Nghèo.

Chung thủy + Giàu = Xấu trai.

Có thể bạn muốn xem:   Có thể bạn chưa biết (P2)

Nghèo + Xấu trai = Chung thủy.

Đẹp trai + Giàu = Đa tình.

Đẹp trai + Chung thủy + Giàu = Đã có vợ.