Ôi mùa hè… ra đường ngắm mà “mê – say”

Có người từng “than thở” rằng: Vậy là đã hết mùa đông; Ra đường lại thấy toàn… mông với đùi!?

Hè đến hè về rồi đây, ra đường ngắm mà "mê - say"

Nổi lên phong cách… ít che thân người

Nóng mà, phải biết chịu chơi

Diện càng ít vải để phơi được… hàng

Ra đường gặp phải các chàng

“Thanh niên nghiêm túc” la làng cho xem

Dù giữa ban ngày hay đêm

Áo thì hở rốn, quần mềm màu da

Nếu mà nhìn ở xa xa

Bó sát hết cỡ, lộ ra… múi bồng.

Muốn thoáng thì quần ngang mông

Chó mà có táp vẫn không việc gì

Rất tiện cho việc đứng đi

Nhưng cũng cẩn thận ngồi thì khép chân

Kẻo để lộ cái… “mắt thần”

Trai tân liếc được lại lâng lâng người.

Nói ra chớ có phì cười

Có thể bạn muốn xem:   Dùng chân câu cá

Dạo này còn chuộng… à ơi “quên” quần

Mốt gì nghe lạ quá chừng

Mấy tay “nhà web” rất ưng kiểu này (?)

Chộp được là cho đăng ngay

Váy ngắn bước sải phơi bày “nguyên con”.

Ra đường muốn thấy vẫn còn

Nhiều mốt lạ lắm, cũng ngon không vừa

Thời trang cái kiểu te tua

“Rách” toàn chỗ hiểm, nhìn… chua bỏ bà

Áo thì cổ vạch hẳn ra

Nhấp nhô đồi núi sao mà… muốn leo.

Thế đấy, thời trang nhà nghèo

Nếu thấy chói mắt thì đeo gương vào!

Ba Đơ