Quần lúc nào cũng tụt

Giám đốc xí nghiệp may phát biểu trong hội nghị tổng kết.

– Các chị em cố gắng nâng cao tay nghề để sản phẩm xuất khẩu của ta luôn ổn định. Cứ như hiện nay, nhìn vào biểu đồ sản xuất rất mất cân đối. Áo luôn đi lên, còn quần lúc nào cũng tụt xuống. Mà đã tụt thì lòi ra nhiều thứ rắc rối lắm!

Có thể bạn muốn xem:   Bật cười với những bài học rút ra từ truyện "tếu"

– !!!!!

cuoi