Quen sao không vẫy đuôi? – Lạ sao không sủa?

Cô gái: “Quen không ta?”
Chàng trai: “Quen”
Cô gái: “Quen sao không vẫy đuôi?”
Chàng trai nghĩ thầm: “Á à con này láo”
……
Hôm sau:
Chàng trai:”Quen không zậy?”
Cô gái:”Không”
Chàng trai: “Lạ sao không sủa? ”
Cô gái: WTF !!!!!

boyvsgirl