Sợ gì mà không nhận

Cô giáo gọi John lên hỏi bài: Em hãy cho cô biết, ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ?

– Dạ, thưa cô, em không biết ạ.

– Thật là quá tệ. Em hãy về mời phụ huynh đến trường gặp tôi.

Ngày hôm sau, bố của John đến gặp cô giáo. Để cho ông bố thấy sự kém cỏi của học trò, cô giáo hỏi lại:

– John, cô hỏi em một lần nữa: Ai là người viết bản tuyên ngôn độc lập?

Có thể bạn muốn xem:   Hy vọng của bò

– Thưa cô, em không biết ạ.

Ông bố liền nhảy chồm tới bảo con:

– Này John, nếu con có lỡ viết cái thứ đó thì sợ cái gì mà không dám nhận hả?