Tất cả chỉ vì TÔI là sếp

Những câu nói nhân viên thường nghe

Không phải tôi nhầm mà là tôi chấp nhận rủi ro.

● Không phải tôi tới trễ mà vì có việc quan trọng phải giải quyết.
● Không phải tôi muốn uống mà vì tôi đang bị căng thẳng.
● Không phải tôi quên mà vì tôi không quan tâm những chuyện không quan trọng.
● Không phải tôi nói dối mà đó là vì phép  xã giao.
● Không phải tôi sợ mà là tôi thận trọng.
● Không phải tôi thích hóng chuyện mà vì tôi cần nghe các ý kiến.

Có thể bạn muốn xem:   Chia tay người yêu

* Tất cả chỉ vì TÔI là sếp.

D.LÝ (từ vicove.com)