Thịt chó đa chiều giữa Phe ăn và phe phản đối ăn thịt chó.

Tường thuật… gián tiếp vụ tranh luận chưa đến hồi kết của 2 phe cực kỳ bảo thủ: Phe ăn và phe phản đối ăn thịt chó.
Thịt chó đa chiều

Dễ đến hàng trăm năm nay

Dân ta đánh chén thịt cầy cũng nên

Ăn nhiều nên đã thành quen

Thành “nét văn hóa” của riêng nước mình

Nhưng một số người “văn minh”

Nghĩ ăn thịt chó là “kinh cả người”

Rồi công kích ở mọi nơi

Trên nhiều mặt báo “rợp trời” đấu nhau

Kẻ ăn bảo: “Có sao đâu

thịt chó cũng giống thịt trâu, lợn, gà…

Đều là động vật do ta

Nuôi nấng cho lớn để mà thịt thôi

Là thực phẩm cho con người

Thích thì chén, không thì thôi, khó gì”

Người không ăn, nói gớm ghê:

“Thật là mọi rợ man di vô cùng

Có thể bạn muốn xem:   Những nguyên lý luôn đúng của tình yêu

Chó là con vật thủy chung

Nuôi chúng làm bạn để cùng sống vui

Chứ không phải vỗ béo rồi

Đưa lên bàn nhậu làm mồi giải đen

Cứ ăn thịt chó triền miên

Là vô đạo đức, thói quen tầm thường

Là kẻ không có tình thương

Đáng lên án, đáng coi thường lắm thay”

Đôi bên tranh luận nhiều ngày

Bất phân thắng bại – chuyện này đúng thôi

Hay dở- tùy ở mỗi người

Sở thích, quan điểm, thế thời,thói quen…

Cứ ăn hay là không nên?

Câu trả lời để dành riêng mỗi người…

Song Nguyên