Thủ đoạn quay cóp có “1-0-2″ của sĩ tử mùa thi

Những hình ảnh hài hước về việc các sĩ tử dùng mọi thủ đoạn quay cóp để qua mắt được các giám thị, khiến người xem không nhịn nổi cười.

quay cóp chính là anh.

Bạn đã làm xong chưa, cho mình chép bài với.

Mình nhìn mãi sao không thấy đáp án vậy nhỉ?

Quay cóp thời buổi công nghệ.

Bạn cứ ngồi yên để mình chép, rồi mình sẽ bảo bạn.

Mình phải chép bài ra tay để khi thi còn chép.

Quay cóp đủ các thể loại.

Bạn đã tìm thấy đáp án chưa vậy?

Có thể bạn muốn xem:   Đừng để "người tốt việc tốt" là chuyện khó tìm

Sưu tầm.