Tổng hợp những cái “nhất thế giới” ở Việt Nam!

Lương thấp nhất, tiềm kiếm từ khóa sex nhiều nhất,…đó là một trong những cái nhất ở Việt Nam…các mem nhà mình xem còn cái “nhất” nào chưa cập nhật thì comment bổ sung nhé…@@

nhatSưu tầm.