Tệ

November 29, 2013 Ý Mới 0

Có một thầy đồ hay trách vặt. Một hôm đang buổi học, có người đến xin phép thầy cho một học trò được nghỉ dở […]