Truyện cười dân gian: Ai nịnh ai?

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

– Tôi giàu anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

Nhà giàu:

– Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

Có thể bạn muốn xem:   Tệ

Nhà giàu:

– Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

 Truyện cười: Ai nịnh ai?
Truyện cười dân gian: Ai nịnh ai?

 

 

 

 

 

 

 

 

ymoi.com – Truyện cười dân gian