Truyện cười dân gian: Giàn hoa lý cũng sắp đổ

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v

Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:
– Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?
Thấy đề thưa:
– Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn.
Quan không tin hỏi lại:
– Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lệ ra lôi cổ nó vào đây. cái giống đàn bà phải trị thẳng thay, không thì được đằng chân lên đằng đầu cho mà xem.
Không ngờ quan bà đứng trong tư thế nghe thấy quan nói vậy giận lắm hầm hầm bước ra.
Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề:
– Thôi … thầy… tạm lui… Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi!

Có thể bạn muốn xem:   Truyện cười dân gian: Nhưng nó phải bằng hai mày
Truyện cười dân gian: Giàn hoa lý cũng sắp đổ
Truyện cười dân gian: Giàn hoa lý cũng sắp đổ

ymoi.com – Truyện cười dân gian