Truyện cười dân gian: Thầy lười gặp trò bá hơn

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v

Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến xin học. Thầy bảo:

– Nhà không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái về đây, ta lễ thánh.  Trò vội thưa:

– Thưa thầy, đi mượn thì rồi phải trả lôi thôi. Chi bằng con cúi khom lưng làm cái án thư, thầy đặt trầu cau lên đấy lễ thánh cũng được.  Thầy nghe nói, chắp tay vái:

Có thể bạn muốn xem:   Truyện cười dân gian: Nhưng nó phải bằng hai mày

– Con khá hơn thầy nhiều rồi! Con phải học thầy làm gì nữa?

Truyện cười dân gian: Thầy lười gặp trò bá hơn
Truyện cười dân gian: Thầy lười gặp trò bá hơn

ymoi.com – Truyện cười dân gian