Truyện cười dân gian: Đúng 50%, Bút hiệu gì?, Ngủ trên cây

Đọc truyện cười  dân gian là phải cười :v

Đúng 50%

– Mắm: Ê Quỷnh! Cậu ăn hai trái táo trên đĩa phải không?
– Quỷnh: Đúng 50 % rồi !
– Mắm: Ủa! Sao lại là 50% ?
– Quỷnh: Thì nghĩa là tớ ăn bốn trái lận đó!

Bút hiệu gì ?

– Mắm: Quỷnh viết bài gửi báo hả? Bút hiệu là gì?
– Quỷnh: Dốt quá! Bút tre thì làm gì có hiệu hả Mắm?

Ngủ trên cây

– Mắm: Quỷnh này! Mầy biết tại sao dơi ngủ lại treo mình trên cây không?
– Quỷnh: A ! Tao nghĩ ra rồi m ơi! Vì nó không có giường đấy mà!
– Mắm: Ối trời ơi!

Có thể bạn muốn xem:   Truyện cười dân gian: Dẻo và bền nhất
Truyện cười:  Đúng 50%,  Bút hiệu gì?,  Ngủ trên cây
Truyện cười dân gian: Đúng 50%, Bút hiệu gì?, Ngủ trên cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ymoi.com – Truyện cười dân gian