Truyện cười dân gian: Nhưng nó phải bằng hai mày

Đọc truyện cười dân gian là phải cười :v

Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
– Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói: Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
– Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm: Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
– Thầy lí cũng xòe năm ngón tai trái up lên trên năm ngón tay mặt, nói: Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!

Có thể bạn muốn xem:   Truyện cười dân gian: Tốc độ phát triển các nước!
Truyện cười:  Nhưng nó phải bằng hai mày
Truyện cười dân gian: Nhưng nó phải bằng hai mày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ymoi.com – Truyện cười dân gian