Truyện cười tình yêu: Ai quyết định?

Đọc truyện cười tình yêu là phải cười :v

– Bố vợ: Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa?
– Chàng rể: Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho nàng quyết định.
– Bố vợ: Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân?
– Chàng rể: Điều đó mẹ nàng quyết định.
– Bố vợ: Thế các con sẽ sống bằng gì?
– Chàng rể: Điều đó phụ thuộc vào ngài, thưa ngài!…

Có thể bạn muốn xem:   DUYÊN NỢ
 Truyện cười tình yêu: Ai quyết định?
Truyện cười tình yêu: Ai quyết định?

ymoi.com – Truyện cười tình yêu