Phim hoạt hình “côn đồ” thời tiền sử

Bộ phim hoạt hình này là những câu chuyện châm biếm về lịch sử của loài người từ thời tiền sử. Bộ phim nói lên sự côn đồ của của các chúa tế trong thời tiền sử