Sai lầm cần tránh trong phòng thi

Không làm được bài cũng phải nộp giấy thi, không viết bằng 2 thứ mực, mất quyền dự thi sau 15 phút bóc đề… là những lưu ý dành cho thí sinh trong kỳ thi đại học.

IG-SaiLamTruotDaiHoc-5-8020-1404367785.p
 

Ngọc Vỹ – VNE