Kỹ năng sống: Chiến đấu dưới dòng sông ngầm

Bear Grylls sẽ chỉ cho bạn những kinh nghiệm rất quý khi khám phá hang động.

Kỹ năng sống: Chiến đấu dưới dòng sông ngầm
Kỹ năng sống: Chiến đấu dưới dòng sông ngầm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời các bạn xem clip: