Kỹ năng sống: Tìm nguồn nước ngọt khi lạc gần biển

Bạn sẽ sớm chết nếu như không thể tìm thấy nguồn nước ngọt khi lạc ở gần biển.

Kỹ năng sống: Tìm nước ngọt gần biển

Grylls với thử thách ở Ireland
Trong tập phim này, Grylls sẽ chỉ cho bạn cách tìm nguồn nước cực sạch, bạn có thể uống thẳng luôn mà không cần đun sôi:

Theo Discovery