Marketing, Kiến thức marketing, kỹ năng marketing, kinh nghiệm marketing …

MARKETING MIX 7P LÀ GÌ?

April 25, 2014 Ý Mới 0

Ymoi.vn mời bạn tiềm hiểu về MARKETING MIX 7P. Marketing không còn bó hẹp trong công thức 4P truyền thống nữa mà đã và đang […]