Giáo trình học Corel Draw

Corel Draw
Corel Draw

Tài liệu này giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng Corel DRAW và rèn luyện những kỹ năng đồ họa căn bản.

Corel Draw

Tải xuống Giáo trình Corel Draw

Nếu quá trình tải không hoạt động, bạn hãy click hoặc copy link tải sau:
http://dl.getpedia.net/Data/Soft/2010/03/29/Giao_trinh_Corel_Draw.pdf