Hướng dẫn, tài liệu, đề thi và đáp án môn ISE Greenwich

Ymoi.vn xin hướng dẫn 1 vài mánh khóe cho các bạn thi tốt môn ISE. (Information Systems Engineering)

Các bạn đừng quá quan trọng vào việc học bài, học thuộc lòng các slide chả giúp ích gì cho các bạn trả lời các câu hỏi trong kỳ thi. Hầu hết các câu hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của các bạn về môn học và phải biết phân tích vấn đề.

Để kiếm được điểm cơ bản, các bạn quan tâm 2 phần này: Rich Picture và Use Case Diagram

 1. Rich Picture:
  Introducing Rich Pictures
  A rich picture is an effective tool for analysing problems and expressing ideas.
  For example, given below is a rich picture about how to draw rich pictures.
  richPicture
  When developing a solution to a business problem, it is essential to understand
  the vital components of that problem. Rich pictures can help you to identify:
   Business processes and their data requirements
   The actors involved in the processes and their responsibilities
   The relationships between processes and actors
   Potential problems and conflicts
 2.  Use Case Diagram:

use case diagram at its simplest is a representation of a user’s interaction with the system and depicting the specifications of a use case. A use case diagram can portray the different types of users of a system and the various ways that they interact with the system. This type of diagram is typically used in conjunction with the textual use case and will often be accompanied by other types of diagrams as well.

business-use-case-diagram-elements

Đây là toàn slide bài giảng ISE:
https://sites.google.com/a/fpt.edu.vn/information-systems-engineering-supplement/lectures/week-11

Có thể bạn muốn xem:   Hướng dẫn làm trang đọc truyện bằng WordPress hoàn chỉnh từ A tới Z

Các bạn có thể tham khảo nhưng đừng quan tâm nhiều về nó, vì có học thuộc lòng cũng vô ích mà thôi.

Đây là bài làm của 1 người bạn của mình dựa trên cở sở phân tích và được thầy cho điểm khá cao:

Dear Hien,

According to your answers, here are your marks:

1a: 2 – incorrect answer, the question requires you to “explain the purpose of scenarios in Use Case modelling to understand system requirements” NOT providing a brief description about case study.

1b: 10 
1c: 2 – you did not do any analysis on the question, so you did not meet its requirements. try again. 
2a: 8 – acceptable. you may get more marks if you have more analysis
2b: 16 – the same as 2a
4a: 8 – as above
4b: 10 – you did not focus on why system still fail despite the use of methodologies. In order to get more marks, you need to provide deeper analysis and focusing on why methodologies are not enough for ensure a successful system. Please review the lecture relate to “cook” slides.

Hope this helps.

Regards,
baonguyen

Chúc các bạn thành công vượt qua môn ISE huyền thoại này. ^^

Có thắc mắc gì hay câu hỏi gì thì comment bên dưới nhé!

Ymoi.vn