Viết tắt biểu tượng cảm xúc Skype Emotion

Bên dưới là các từ viết tắt các biểu tượng cảm xúc Skype, cũng như các mặt cười ẩn và bí mật mà bạn có thể isnert vào cuộc trò chuyện của bạn.

Finger (finger)
Bandit (bandit)
Drunk (drunk)
Smoking (smoking)(smoke)(ci)
Toivo (toivo)
Rock (rock)
Headbang (headbang)(banghead)
Bug (bug)
Fubar (fubar)
Poolparty (poolparty)
Swearing (swear)
TMI (tmi)
Heidy (heidy)
Mooning (mooning)
Skype (skype)(ss)
Heart (h)(H)(l)(L)
Broken heart (u)(U)
Mail (e)(m)
Flower (f)(F)
Rain (rain)(london)(st)
Sun (sun)
Time (o)(O)(time)
Music (music)
Movie (~)(film)(movie)
Phone (mp)(ph)
Coffee (coffee)
Pizza (pizza)(pi)
Cash (cash)(mo)($)
Muscle (muscle)(flex)
Cake (^)(cake)
Beer (beer)
Drink (d)(D)
Dance (dance)\o/\:D/\:d/
Ninja (ninja)
Star (*)
Smile 🙂 :=) 🙂
Skype Emoticons Sad Smile 🙁 :=( 🙁
Big Smile :D:=D:-D:d:=d:-d
Cool 8)8=)8-)B)B=)B-)(cool)
Wink :o:=o:-o:O:=O:-O
Crying ;(;-(;=(
Sweating (sweat)(:|
Speechless :|:=|:-|
Kiss :*:=*:-*
Tongue Out :P:=P:-P:p:=p:-p
Blush (blush):$:-$:=$:”>
Wondering :^)
Sleepy |-)I-)I=)(snooze)
Dull |(|-(|=(
In love (inlove)
Evil grin ]:)>:)(grin)
Talking (talk)
Yawn (yawn)|-()
Puke (puke):&:-&:=&
Doh! (doh)
Angry :@:-@:=@x(x-(x=(X(X-(X=(
It wasn’t me (wasntme)
Party!!! (party)
Worried :S:-S:=S:s:-s:=s
Mmm… (mm)
Nerd 8-|B-|8|B|8=|B=|(nerd)
Lips Sealed :x:-x:X:-X:#:-#:=x:=X:=#
Hi (hi)
Call (call)
Devil (devil)
Angel (angel)
Có thể bạn muốn xem:   Những tình huống cần tránh khi dùng laptop
Envy (envy)
Wait (wait)
Bear (bear)(hug)
Make-up (makeup)(kate)
Covered Laugh (giggle)(chuckle)
Clapping Hands (clap)
Thinking (think):?:-?:=?
Bow (bow)
Rolling on the floor laughing (rofl)
Whew (whew)
Happy (happy)
Smirking (smirk)
Nodding (nod)
Shaking (shake)
Punch (punch)
Emo (emo)
Yes (y)(Y)(ok)
No (n)(N)
Shaking Hands (handshake)
  High Five (highfive) (hifive) (h5)
  Face Palm (facepalm) (fail)
  Fingers Crossed (fingers) (fingerscrossed) (yn)
  Lalala (lalala) (lala) (notlistening)
  Waiting (waiting) (forever) (impatience)
  Tumbleweed (tumbleweed)
  Working From Home (wfh)

Chúc các bạn vui vẻ! Ymoi.vn