Windows 7 – Những tính năng hữu ích

Tài liệu hữu ích dành cho người dùng hệ điều hành Microsoft Windows 7.

Tải xuống Những tính năng hữu ích trong windows 7

Nếu quá trình tải không hoạt động, bạn hãy click hoặc copy link tải sau:

http://dl.getpedia.net/Data/Soft/2010/04/14/7.pdf