110 triệu USD cho đổi mới sáng tạo khoa học

Bộ Khoa học và Công nghệ hôm nay khởi động dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học công nghệ (FIRST) nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Nguyễn Quân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới sáng tạo khoa học trong việc thúc đẩy nền kinh tế. Ảnh:

Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới sáng tạo khoa học trong việc thúc đẩy nền kinh tế. Ảnh: Phạm Kiên.

Mục tiêu của dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

FIRST được thực hiện trong 5 năm (2014-2019), với tổng mức đầu tư là 110 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của IDA (World Bank) là 100 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 10 triệu USD. Dự án tập trung vào ba đối tượng là thể chế, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp.

Có thể bạn muốn xem:   'Thực hiện khoán sản phẩm khoa học cần công khai'

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế thì không còn con đường nào khác là phải bằng khoa học công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

Đây là dự án đầu tiên World Bank tài trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Quân cho hay, dự án FIRST có những tiêu chí rất phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam, điều này sẽ giúp lĩnh vực này hoàn thành những mục tiêu đã và đang đặt ra.

Phạm Hương – VNE