Clip nhảy cực đỉnh: Keone & Mariel Madrid – Dangerous by Michael Jackson

Ymoi.vn mời các bạn xem clip nhảy cực đỉnh này: Keone & Mariel Madrid – Dangerous by Michael Jackson.

Mình đã bấm reply hàng chục lần khi xem clip này. Các bạn thì sao?

Cùng thưởng thức nhé:

Keone & Mariel Madrid - Dangerous by Michael Jackson
Keone & Mariel Madrid – Dangerous by Michael Jackson

Theo Youtube