Đệ tử chân truyền của Lý Tiểu Long đã xuất hiện

Ymoi.vn mời các bạn xem cú đá xoáy tuyệt vời trúng 4 mục tiêu của chàng trai được xem là chân truyền của  Lý Tiểu Long:

Đệ tử chân truyền của Lý Tiểu Long đã xuất hiện
Đệ tử chân truyền của Lý Tiểu Long đã xuất hiện

Ymoi.vn – Đệ tử chân truyền của Lý Tiểu Long đã xuất hiện