Lần đầu xây dựng thành công hệ gene người Việt

Nhóm khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố kết quả đầu tiên về việc nghiên cứu xây dựng và phân tích hệ gene người Việt.

gene4-1318-1389886123.jpg

Tiến sĩ Lê Sỹ Vinh (trái). Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuối năm 2013, nhóm khoa học do tiến sĩ Lê Sỹ Vinh, giảng viên Đại học Công nghệ, chủ nhiệm chương trình nghiên cứu trọng điểm về Tin-Sinh-Dược đã nhận được dữ liệu hệ gene của một người Việt, gồm hơn 108 tỉ nucleotide.

Sau khi phân tích và so sánh kết quả với hệ gene chuẩn của người, nhóm thấy rằng gần như toàn bộ hệ gene chuẩn của người được bao phủ bởi dữ liệu hệ gene cá thể người Việt này, theo thông tin trên website của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hệ gene của cá thể người Việt trên chứa hơn 3 triệu biến đổi đa hình đơn (SNP) so với hệ gene tham chiếu của người. Nhiều biến đổi mới và chỉ tìm thấy ở hệ gene của cá thể người Việt. Các kết quả phân tích cũng phát hiện ra một số biến đổi mới khác liên quan đến cấu trúc.

Có thể bạn muốn xem:   Mỹ lên án hành động hăm dọa của Trung Quốc trên Biển Đông

Việc xây dựng và phân tích được hệ gene một người Việt trên cho thấy, các nhà khoa học Việt Nam bắt đầu làm chủ được quy trình, cũng như các phương pháp tính toán hiện đại để từng bước thực hiện các dự án liên quan đến hệ gene nói chung và hệ gene người nói riêng.

Đây là bước đi đầu tiên để Việt Nam tiếp tục thực hiện các dự án hệ gene tiếp theo. Kết quả nghiên cứu cũng là tiền đề quan trọng để Việt Nam thực hiện các dự án nghiên cứu về sự đa dạng sinh học cũng như mối quan hệ giữa các chủng người Việt, hay với các chủng người khác ở châu Á và thế giới.

Hương Thu – VNE