Người hay máy??? – Poppin’ Dance

Ymoi.vn mời các bạn thưởng thức clip nhảy cực đỉnh của anh chàng poppin, xem đoạn clip tên là “Urban Dance Showcase” này bạn sẽ nghỉ anh ta là 1 cổ máy chứ không phải là người.

Ymoi.vn