Những tuyệt tác hình dáng động vật đến từ nghệ thuật body art

Các nghệ sĩ như Johannes Sotter, Kate Spinks Dean, Emma Fay… đã khéo léo biến cơ thể người thành những hình dáng động vật bằng body art.

 

Tác phẩm của Johannes Stoetter

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo VNE
Ảnh: mymodernmet